בחודש פברואר 2018, פרסם משרד הפנים אמות מידה הנוגעות לחוק עזר פסולת עודפת.

הסוגיה המרכזית העומדת בנושא של חוק עזר בנושא פסולת, הוא האם רשויות מקומיות רשאיות לגבות אגרה בגין פינוי פסולת בנוסף לגביית ארנונה שוטפת….

 

סגירת תפריט