לילה, 15/3/18, אושר בכנסת תקציב המדינה לשנת 2019 בגובה 479.6 מיליארד ₪ , ויחד איתו אושר חוק ההסדרים. מדובר על גידול של 4.3% לעומת תקציב 2018 ו כמעט 25% לעומת התקציב בשנת 2015, על פי נתוני מרכז המחקר של הכנסת.

התקציב מגלם בתוכו מספר נושאים אקוטיים לטיפול בבעיות הקיימות במדינה כדוגמת נושא התחבורה והתשתיות, העדר השקעה מספקת בתחום הרפואה, המשך טיפול בנושא דיור בר השגה ועוד…

סגירת תפריט