משרדנו מלווה רשויות מקומיות וגופים ציבוריים בנושא של איכות סביבה וקיימות. למשרדנו יש ניסיון עשיר בנושאים כגון התייעלות אנרגטית, לדים, פסולת אורבנית ועוד.

מומחים בנושאים הבאים:

  • ייעוץ להתייעלות אנרגטית
  • כתיבת תוכניות כלכליות להקמת תחנות לטיפול בפסולת
  • ייעוץ לבניה ירוקה
  • ייעוץ לטיפול בפסולת אורבנית
  • הכנת תוכניות לשטחים פתוחים

הכנת תוכנית כלכלית להקמת תחנת מעבר בעיריית רהט

הכנת תוכנית כלכלית תוך ניתוח מעמיק של ההשקעות הנדרשות לביצוע הפרויקט, ניתוח הכנסות והוצאות, ניתוח סיכונים וחישוב NPV של הפרויקט ו – ROI.

מטמנה בחבל איילות

כתיבת תוכנית עסקית להקמה ותפעול מטמנה הכוללת ניתוח של גובה ההשקעה הנדרשת, אומדן הכנסות, הוצאות, מקורות מימון וניתוח תזרים מזומנים לחמש השנים הקרובות.

מכרז לפינוי פסולת ייבשה, גרוטאות וניקיון רחובות במועצה אזורית נחל שורק

ליווי וכתיבה של מכרז בנושא פינוי פסולת ייבשה, גוטאות וניקיון רחובות הכולל אפיון צרכים, כתיבת מכרז, בדיקת הצעות ומתן המלצות לרשות.

מסדרון אקולוגי – עיריית רמלה

ייעוץ וליווי עיריית רמלה בגיוס עיקר התקציב לתכנון וביצוע פרויקט "מסדרון אוקולוגי".

סגירת תפריט