משרדנו מלווה עסקים, חברות כלכליות, רשויות מקומיות וגופים ממשלתיים בעריכת תוכניות כלכליות ואסטרטגיות במגוון נושאים.

מומחים בנושאים הבאים:

  • הכנת תוכניות עסקיות/כלכליות
  • בדיקת כדאיות כלכלית לפרויקטים
  • הערכות שווי
  • גיוס אשראי מקרנות בערבות מדינה
  • ליווי יזמים בהקצאת קרקעות לתעשייה
  • הגשת בקשות למדען הראשי

מכללה אזורית

כתיבת תוכנית עסקית להקמת מכללה אזורית במועצה מקומית כפר ברא. התוכנית בחנה את סך העלויות וההכנסות הצפויות למכללה ואת הביקושים שלה בקרב האוכלוסייה.

מרכז מסחרי ומגרשי טניס בקריית אונו

כתיבת תוכנית עסקית להקמה ותפעול של מתקני טניס הכוללת ניתוח של גובה ההשקעה הנדרשת, אומדן הכנסות, הוצאות, מקורות מימון וניתוח תזרים מזומנים לחמש השנים הקרובות.

מרכז "חלומוטף" – רחובות

כתיבת תוכנית אסטרטגית וכלכלית הקמת מרכז פעילות לכל המשפחה. העבודה כללה הן את הפן הכלכלי והן את הפן האסטרטגי תוך ניתוח מגוון מאפיינים של אזור התעשייה והסביבה תוך כדי ליווי הרשות מול משרד הפנים.

סגירת תפריט