משרדנו מלווה מעל 100 רשויות מקומיות במגוון תחומים כלכליים ואטרטגיית תוך כדי מתן שירות מקצועי ואמין. למשרדנו אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בעלי ניסיון רחב בסקטור המוניציפאלי.

מומחים בנושאים הבאים:

 • ניהול קולות קוראים ומיצוי תקציבי ממשלה וגופי סמך
 • הכנת חוקי עזר
 • ניסוח ואישור צווי ארנונה
 • כתיבת תוכניות אסטרטגיות לפיתוח כלכלי
 • בקרה על הכנסות הרשות
 • כתיבת חוות דעת כלכליות לבתי משפט
 • ייעוץ, כתיבה וליווי מכרזים לרבות מכרזים מורכבים (PPP)
 • ליווי בהקמת/אסדרת תאגידים עירוניים
 • טיפול בדמי הקמה עבור תאגידי מים
 • מיצוי הכנסות בתחום החינוך
 • ביקורת פנים
 • מחזור הלוואות
 • התחשבנות מול קבלנים ובדיקת חשבונות סופיים
 • הכנת תוכניות אב יישוביות (חינוך, ספורט, תרבות, רווחה, תיירות, גיל שלישי)
 • כתיבת נהלי עבודה

ליווי החלטת ממשלה לפארק בוהו עבור עיריית נתיבות

כתיבת החלטת ממשלה ועריכת מחקר בנושא תיירות וכלכלה עבור עיריית נתיבות. ההחלטה כללה ניתוח כלכלי מעמיק של הנושא ואת ההשפעות הרבות שלה על הרשות והאזור.

הקמת אשכול רשויות

הכנת תוכנית אסטרטגית וליווי רשויות מקומיות לצורך הקמת אשכול רשויות משותף הכולל 7 רשויות באזור השפלה.

חוות דעת עבור נושא של היטלי פיתוח עבור המרכז לשלטון מקומי

עבודת מחקר מקיפה בתחום של היטלי פיתוח (סלילה, תיעול ושצ"פ) עבור המרכז לשלטון מקומי.

תוכנית אב לתיירות במועצה אזורית חבל איילות

תכנית אב לתיירות נועדה לתכנן את הקצאת המשאבים למתן שירותי תיירות לכלל האוכלוסייה ברשות המקומית, האזור ומדינת ישראל. הקצאת המשאבים מתייחסת להקצאת השטחים לצורך הקמת מתקנים והקצאת התקציבים הדרושים לצורך הקמת המתקנים ותפעול הפעילות השוטפת ברשות.

סגירת תפריט