משרדנו מלווה מחלקות ספורט ותאגידים עירוניים בתחום הספורט באופן שוטף במגוון רחב של פרויקטים, החל מהגשת קולות קוראים וכלה בפיתוח מודלים להקמה ותפעול מתקני ספורט בהיקפים של מיליוני שקלים.

מומחים בנושאים הבאים:

  • תוכנית אב לספורט
  • תוכניות עסקיות להקמת מתקני ספורט
  • ליווי בהקמת מתקני ספורט
  • תוכניות אסטרטגיות להקמת מתקני ספורט
  • ניהול תכנון מתקני ספורט

הכנת תוכנית אב לספורט עבור עיריית ירושלים

כתיבה ועריכה של תוכניות אב יישוביות בספורט. התוכנית בוחנת וסוקרת את המצב הקיים, את המצב הרצוי ונותנת מענה אופרטיבי להמשך הדרך. התוכנית כוללת בתוכה הקמת ועדות היגוי שונות, סקר תושבים, ניתוח נתונים קיימים וקביעות חזון ומטרות של הרשות המקומית לטווחי זמן קצרים וארוכים, כך שבסופו של דבר, מתקבלת תוכנית אופרטיבית לשנים הבאות

פארק אריאל שרון

הכנת חוות דעת עבור פארק אריאל שרון בנושא הקמת מתקני ספורט על קרקע של 1,000 דונם בשטח הפארק הגדול במדינה במשתרע על פני שטח של 8,000 דונם. העבודה כללה ניתוח של הביקושים הקיימים בפארק ואת כלל המתקנים שכדאי להקים בו, כולל ניתוח עלויות ושטחים.

ויסגל – רחובות

כתיבת תוכנית עסקית להקמה ותפעול של בריכות וחדר כושר בעיר רחובות הכוללת ניתוח של גובה ההשקעה הנדרשת, אומדן הכנסות, הוצאות, מקורות מימון וניתוח תזרים מזומנים לחמש השנים הקרובות.

סגירת תפריט